eVITA-prosjekt til MI

Programstyret for eVITA har innstilt 8 “metodeorienterte” forskningsprosjekt til bevilgning, av 28 innkomne søknader. En av dem som gikk gjennom var “Structure preserving algorithms for differential equations – applications, computing, education” med Hans Munthe-Kaas som prosjektleder. Dette finansierer bl.a. to stipendiater og to postdocs over femårsperioden 2007-2011, med en av hver kategori sannsynligvis til Bergen. UiO og NTNU er også med. Vi gratulerer Hans og ønsker lykke til med prosjektet.

Leave a Reply