Archive for August, 2006

Hodgeformodningen ikke motbevist likevel

Friday, August 25th, 2006

Forfatterne har trukket vitale deler av artikkelen. Se {{link http://arxiv.org/abs/math/0608265}}.

Kongelig nytt

Wednesday, August 23rd, 2006

Arne Stray har håndhilst på den spanske konge!! Vi gratulerer!

Fieldsmedaljer

Tuesday, August 22nd, 2006

Vinnerne ble Andrei Okounkov, Grigori Perelman, Terence Tao og Wendelin Werner. Se {{link http://www.icm2006.org/press/releases/}} for pressemeldinger.

Mer om Perelman

Monday, August 21st, 2006

{{link http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/08/20/nmaths20.xml Telegraph}} skriver om Perelman, kanskje mer innsiktsfullt enn andre oppslag. Takk til Douglas Rogers for pekeren.

Mer om Perelman

Thursday, August 17th, 2006

{{link http://www.aftenposten.no/viten/article1424374.ece Aftenposten skriver om Perelman}}. Jeg vet ikke om alt er like etterrettelig; er det ikke inntil videre hemmelig hvem som får Fieldsmedaljen? Og det er en annen pris han tidligere har avslått, ikke den fra Clay Institute.

Poincareformodningen

Tuesday, August 15th, 2006

Mens vi snakker om million-dollar-problemer: Douglas Rogers har sendt meg {{link http://www.nytimes.com/2006/08/15/science/15math.html?ex=1156305600&en=2c56676c791ddd1f&ei=5070&emc=eta1 denne pekeren}} vedrørende Grisha Perelman og hans bevis for Poincareformodningen. Interessant lesning! Se også dette stykket i {{link http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,,1851245,00.html Guardian}} om saken, der det fremgår at Perelman antakelig ikke vil ha millionen fra Clay om han skulle få den.

Moteksempel til Hodgeformodningen?

Tuesday, August 15th, 2006

Et {{link http://arXiv.org/abs/math/0608265 e-print på arXiv}} påstår å ha funnet et moteksempel til {{link http://en.wikipedia.org/wiki/Hodge_conjecture Hodgeformodningen}}. Dette er ett av problemene som Clay Math Institute har utlovet en million dollar for. Man venter nå i spenning, se f.eks. {{link http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=443 denne bloggen}}.

Protest mot overprisede journaler

Monday, August 14th, 2006

Redaksjonen i tidsskriftet Topology har gått kollektivt av i protest mot forlaget Elseviers prispolitikk. Se {{link http://groups.google.co.uk/group/sci.math.research/browse_frm/thread/a07d87e864dc1e22/90b94db4f5f1f7cd?hl=en John Baez om dette}} på sci.math.research, ellers hans {{link http://math.ucr.edu/home/baez/journals.html webside om problemet med overprisede journaler}}.

Ny utlysning fra Bergens Forskningsstiftelse

Friday, August 4th, 2006

Se {{link http://www.uib.no/bfs/}}. Søknadsfristen er 15. september.