Protest mot overprisede journaler

Redaksjonen i tidsskriftet Topology har gått kollektivt av i protest mot forlaget Elseviers prispolitikk. Se {{link http://groups.google.co.uk/group/sci.math.research/browse_frm/thread/a07d87e864dc1e22/90b94db4f5f1f7cd?hl=en John Baez om dette}} på sci.math.research, ellers hans {{link http://math.ucr.edu/home/baez/journals.html webside om problemet med overprisede journaler}}.

Leave a Reply