Moteksempel til Hodgeformodningen?

Et {{link http://arXiv.org/abs/math/0608265 e-print på arXiv}} påstår å ha funnet et moteksempel til {{link http://en.wikipedia.org/wiki/Hodge_conjecture Hodgeformodningen}}. Dette er ett av problemene som Clay Math Institute har utlovet en million dollar for. Man venter nå i spenning, se f.eks. {{link http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=443 denne bloggen}}.

Leave a Reply