Poincareformodningen

Mens vi snakker om million-dollar-problemer: Douglas Rogers har sendt meg {{link http://www.nytimes.com/2006/08/15/science/15math.html?ex=1156305600&en=2c56676c791ddd1f&ei=5070&emc=eta1 denne pekeren}} vedrørende Grisha Perelman og hans bevis for Poincareformodningen. Interessant lesning! Se også dette stykket i {{link http://education.guardian.co.uk/higher/news/story/0,,1851245,00.html Guardian}} om saken, der det fremgår at Perelman antakelig ikke vil ha millionen fra Clay om han skulle få den.

Leave a Reply