Hodgeformodningen ikke motbevist likevel

Forfatterne har trukket vitale deler av artikkelen. Se {{link http://arxiv.org/abs/math/0608265}}.

Leave a Reply