Archive for September, 2006

Poincareformodningen og S.-T. Yau

Wednesday, September 20th, 2006

Hans M-K viste forleden til {{link http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060828fa_fact2 denne artikkelen i New Yorker}} om Poincareformodningen. Den ser ut til å handle om Perelman, men etterhvert blir det mer og mer om Yau, endel av det åpenbart kontroversielt. Nå har Yau krevet at New Yorker dementerer en rekke utsagn i artikkelen, og truer med rettssak. Les om saken på {{link http://www.doctoryau.com/ Yaus eget nettsted}}, der man også kan finne {{link http://www.doctoryau.com/9.18.06.pdf brevet fra Yaus advokat til artikkelforfatterne}}. Takk til Douglas Rogers for pekerne. Se også {{link http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold_Destiny_%28article%29 Wikipedias oppslag}} om artikkelen.

Forskningsopphold

Friday, September 8th, 2006

Jeg skal tilbringe de neste fire uker på {{link http://www.mittag-leffler.se/ Institut Mittag-Leffler}} rett nord for Stockholm. Helge Dahle er fungerende instituttleder i denne perioden.

Førsteamanuensisstilling i ren matematikk

Tuesday, September 5th, 2006

Se {{link http://www.mi.uib.no/adm/stillinger/}}. Søknadsfrist 30. september. Fint om alle hjelper til å informere aktuelle søkere!