Archive for November, 2006

Kronikk om Perelman

Tuesday, November 21st, 2006

Helge Holden har skrevet en {{link http://stromme.uib.no/aktuelt/filer/perelman-holden.pdf kronikk i Morgenbladet}} om Perelman og Poincareformodningen.