Archive for January, 2007

Registrering i FRIDA

Monday, January 29th, 2007

Universitetets frist for å registrere publikasjoner i 2006 i FRIDA er 15. februar. Innen det skal instituttleder kvalitetssikre registrerte data. Jeg ber derfor alle om å registrere sine publikasjoner så raskt som mulig, og gi meg særtrykk eller kopi av registrerte arbeider (leveres tilbake etter 15. februar). Se {{link http://www.uib.no/frida/}} for mer informasjon.

Opprykk til professor

Monday, January 29th, 2007

Alexander Vasiliev har fått personlig opprykk til professor etter kompetanse. Gratulerer!

Minneseminar for prof. Ernst S. Selmer

Monday, January 22nd, 2007

Selmer døde 8. november 2006, 86 år gammel. I samarbeid med Selmersentret og Institutt for informatikk arrangerer Matematisk institutt et seminar til hans minne fredag 16. februar. {{link http://math.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Selmerseminar.pdf Her er programmet.}} Alle er hjertelig velkommen.