Archive for February, 2007

Publikasjonspoeng mm

Monday, February 12th, 2007

Etter mine beregninger blir antall tellende publikasjonspoeng ved MI i 2006 blir ca 50, mot 43,2 i 2005 og 29,8 i 2004. Antall vitenskapelige artikler er gått ned, men andelen som er kommet i kategori 2 har økt betydelig.
(more…)

Utlysninger og frister

Wednesday, February 7th, 2007

Forskningsavdelingen har en {{link http://www.uib.no/fa/content/Funding/important_calls.htm nettside}} med informasjon om ulike kilder der en kan søke forskningsmidler, med frister. Nyttig side, som forsvarer et bokmerke i nettleseren!

NordForsk utlyser midler

Wednesday, February 7th, 2007

NordForsk lyser nå ut mer enn 100 millioner NOK i nordiske forskningsstipender over de neste tre årene. {{link http://www.nordforsk.org/ennyhet.cfm?id=599&lid=1 Informasjon om frister mm}}.

European Science Foundation

Wednesday, February 7th, 2007

Jeg {{link http://stromme.uib.no/aktuelt/arkiv/00000193.html meldte i sommer}} at Alexander Vasiliev hadde fått tilslag på en nettverksøknad til ESF. Formaliteter og budsjett har latt vente på seg helt til nå, men omsider er det bekreftet. Nettverket er over fem år med et årlig beløp på EUR 120000. Det har støtte fra Østerrike, Finnland, Tyskland, Irland, Luxemburg, Norge, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia, og deltakelse fra omtrent de samme landene.

Ny professor ved instituttet

Wednesday, February 7th, 2007

Antonella Zanna Munthe-Kaas er blitt erklært professorkompetent, og vil få opprykk til professor etter kompetanse i fakultetsstyremøtet 21. februar. Gratulerer, Antonella!

Ny medarbeider

Thursday, February 1st, 2007

Guttorm Alendal tiltrer som førsteamanuensis ved instituttet i dag. Hjertelig velkommen!