European Science Foundation

Jeg {{link http://stromme.uib.no/aktuelt/arkiv/00000193.html meldte i sommer}} at Alexander Vasiliev hadde fått tilslag på en nettverksøknad til ESF. Formaliteter og budsjett har latt vente på seg helt til nå, men omsider er det bekreftet. Nettverket er over fem år med et årlig beløp på EUR 120000. Det har støtte fra Østerrike, Finnland, Tyskland, Irland, Luxemburg, Norge, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia, og deltakelse fra omtrent de samme landene.

Leave a Reply