NordForsk utlyser midler

NordForsk lyser nå ut mer enn 100 millioner NOK i nordiske forskningsstipender over de neste tre årene. {{link http://www.nordforsk.org/ennyhet.cfm?id=599&lid=1 Informasjon om frister mm}}.

Leave a Reply