Archive for March, 2007

Adresseringsprinsippet

Monday, March 12th, 2007

Fra {{link http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp}} siteres følgende:

“Institusjonene krediteres for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i artikler etc). Enhetene blir kreditert etter andelen av forfatterne av en publikasjon, som tilhører enheten. Dette kalles i det følgende forfatterandeler.”

Vær oppmerksom på dette, og bruk Matematisk institutt som adresse når du utgir vitenskapelige publikasjoner!

Publikasjonspoeng igjen

Wednesday, March 7th, 2007

Når de offisielle resultatene nå foreligger, er det bedre enn jeg trodde i forrige oppslag. Matematisk institutt har i 2006 fått 63,1 publikasjonspoeng, som utgjør en vekst på 45,8% fra året før. Se {{link http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=avdeling&aar=2006&niva=4&insttype=11&instkode=1120&avdkode=1120260 rapporten fra DBH}}. Godt jobbet!