Publikasjonspoeng igjen

Når de offisielle resultatene nå foreligger, er det bedre enn jeg trodde i forrige oppslag. Matematisk institutt har i 2006 fått 63,1 publikasjonspoeng, som utgjør en vekst på 45,8% fra året før. Se {{link http://dbh.nsd.uib.no/pub/?rapport=avdeling&aar=2006&niva=4&insttype=11&instkode=1120&avdkode=1120260 rapporten fra DBH}}. Godt jobbet!

Leave a Reply