Adresseringsprinsippet

Fra {{link http://dbh.nsd.uib.no/pub/hjelp.jsp}} siteres følgende:

“Institusjonene krediteres for vitenskapelige publikasjoner som er forfattet av personer som oppgir tilknytning til enheten på utgivertidspunktet (gjennom forfatteradresser oppgitt i artikler etc). Enhetene blir kreditert etter andelen av forfatterne av en publikasjon, som tilhører enheten. Dette kalles i det følgende forfatterandeler.”

Vær oppmerksom på dette, og bruk Matematisk institutt som adresse når du utgir vitenskapelige publikasjoner!

Leave a Reply