Archive for April, 2007

Konferanse på Voss 7.-12. mai

Wednesday, April 25th, 2007

Alexander Vasiliev arrangerer konferansen {{link http://analysis2007.uib.no/ New Trends in Complex and Harmonic Analysis}} med 103 deltakere fra 23 land. Lykke til!

Personnummer aktuelt

Monday, April 16th, 2007

Med utgangspunkt i en aktuell sak der en ungdom hadde forfalsket personnummeret sitt, har professor Eivind Stensholt skrevet et {{link http://math.uib.no/stromme/infosider/dokumenter/Selmer-BT.pdf interessant innlegg i BT}} om Selmer og hans arbeid med personnummersystemet. Takk til Eivind for et velskrevet innlegg!