Konferanse på Voss 7.-12. mai

Alexander Vasiliev arrangerer konferansen {{link http://analysis2007.uib.no/ New Trends in Complex and Harmonic Analysis}} med 103 deltakere fra 23 land. Lykke til!

Leave a Reply