Archive for June, 2007

Jan Nordbotten ble YFF

Friday, June 29th, 2007
Jan Martin Nordbotten

Litt sent ute, kanskje, men likevel: Gratulerer, Jan, med status som Yngre Fremragende Forsker! Av 179 søkere ble 20 gitt bevilgning. Jans prosjekt bærer tittelen “Modelling Transport in Porous Media over Multiple Scales”, vil strekke seg over fire år med start i januar 2008 og har et totalbudsjett på over 18 MNOK, hvorav ca halvparten kommer fra Forskningsrådet.

Ludwig Faddeev besøker instituttet

Friday, June 29th, 2007
Ludwig Faddeev

Kvantegruppenes far, Professor Ludwig Faddeev, direktør for Euler International Mathematical Institute (St. Petersburg-avdeling av Steklov-instituttet i Moskva), og tildligere president i IMU, besøker oss 27-30. juni. Han holder foredrag om “Discretization of quantum current algebras and Virasoro algebra and relations with integrable models” fredag 29.6 klokken 1500 i Auditorium Pi. Merk tidspunktet!

God sommer!

Friday, June 22nd, 2007

Vi nærmer oss midtsommer og semesteravslutning. Jeg selv kommer til å være på instituttet frem til siste uke i juli, men ønsker en riktig god sommer til alle som starter ferien i morgen.

Topologi

Wednesday, June 20th, 2007

Som kjent starter algebraisk topologi med sykler og kosykler…

Topologer
Topologigruppen, ved to av dem

To nye førsteamanuenser

Wednesday, June 20th, 2007
Andreas Leopold Knutsen

Fakultetsstyret har nettopp vedtatt å tilsette Morten Brun og Andreas Leopold Knutsen (bildet) som førsteamanuenser ved Matematisk institutt, helt i tråd med instituttets innstilling.

Forlenget engasjement

Tuesday, June 19th, 2007

Min instituttlederperiode går egentlig ut 15.08.07, men fakultetet har forlenget den til 31.10.07. Sannsynligvis er dette fordi man er blitt forsinket med utlysningsprosessen.

Fleksitid vedtatt

Tuesday, June 19th, 2007

Pussig nok har et flertall av de fast vitenskapelig ansatte ved fakultetet stemt for å innføre fleksitid. Stemmetallene var 137 for, 57 mot, og 267 skjønte kanskje ikke spørsmålet? 🙂 Dette innebærer at all arbeidstid må registreres på en eller annen måte. Jeg er engstelig for alt merarbeidet dette kan føre til. Nærmere detaljer om ordningen skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Kanskje vil det tre i kraft i september. Akk ja.

Ny bloggprogramvare

Monday, June 18th, 2007

Oppdatering: bloggen er nå flyttet til WordPress, og har også fått ny adresse: mathinfo-blogg.uib.no.

Den gamle instituttlederbloggen har trukket sitt siste sukk, dessverre. Jeg klarer ikke lenger å oppdatere sidene, og søkefeltet fungerer ikke. Jeg lar den likevel ligge, og hvert enkelt oppslag går det an å finne frem til via arkivoversikten. Denne nye bloggen er skrevet i b2evolution 1.10. Velkommen!