Forlenget engasjement

Min instituttlederperiode går egentlig ut 15.08.07, men fakultetet har forlenget den til 31.10.07. Sannsynligvis er dette fordi man er blitt forsinket med utlysningsprosessen.

Leave a Reply