To nye førsteamanuenser

Andreas Leopold Knutsen

Fakultetsstyret har nettopp vedtatt å tilsette Morten Brun og Andreas Leopold Knutsen (bildet) som førsteamanuenser ved Matematisk institutt, helt i tråd med instituttets innstilling.

Leave a Reply