Jan Nordbotten ble YFF

Jan Martin Nordbotten

Litt sent ute, kanskje, men likevel: Gratulerer, Jan, med status som Yngre Fremragende Forsker! Av 179 søkere ble 20 gitt bevilgning. Jans prosjekt bærer tittelen “Modelling Transport in Porous Media over Multiple Scales”, vil strekke seg over fire år med start i januar 2008 og har et totalbudsjett på over 18 MNOK, hvorav ca halvparten kommer fra Forskningsrådet.

Leave a Reply