Archive for July, 2007

Ferie

Friday, July 20th, 2007

Jeg har ferie i neste uke, tilbake mandag 30. juli.

Warwick Tucker til annen runde i 7FP Ideas

Wednesday, July 18th, 2007
Warwick Tucker

Vi har nettopp fått vite at Warwick er kommet gjennom Stage 1 med sin søknad til ERC (European Research Council). I EUs 7. rammeprogram er det kommet inn en seksjon som kalles “Ideas”, som utmerker seg ved at bevilgninger tildeles utelukkende på bakgrunn av vitenskapelig eksellens. Første call var for “Starting Grants aimed at bright young people, 2-9 years after their PhD, with the goal to help them establish themselves as independent research leaders.” Det kom inn 9167 søknader, og Warwicks er altså en av de ca 10% som nå er invitert til å levere inn en mer omfattende versjon av sitt prosjekt innen 17. september. Det er anslått at 25-30% av disse vil få tilslag. Lykke til!

Gutter, jenter og matematikk – og konkurranse!

Monday, July 16th, 2007

Fra en veiledning til standpunktkaraktersetting fra 1936 sakses:
(more…)

(M)aforismer

Monday, July 16th, 2007

Jeg kom tilfeldig over denne kostelige nettsiden: http://www.math.ku.dk/~olsson/links/maforismer.html. Ett eksempel bare:

Folkeskolen skal skabe hele mennesker, ikke halve eller trekvarte, derfor er brøkregningen afskaffet i den danske folkeskole. (Hans Kaas Benner i Jyllandsposten 11.10.99)

Godt nytt

Friday, July 13th, 2007

Ikke nytt egentlig, ettersom jeg har vist bildet før. Men det kan kanskje være til oppmuntring fremdeles!

Fet lønn

Lokale lønnsforhandlinger

Thursday, July 5th, 2007

De sentrale avtalepartene har besluttet at det skal føres lokale lønnsforhandlinger innenfor en ramme på samlet 0,5 % av virksomhetens lønnsmasse. Virkningstidspunktet for forhandlingene er 1. juli 2007, og det forventes at forhandlingene vil være avsluttet innen 31. oktober 2007.
(more…)

Publikasjonspoeng – påminnelse

Wednesday, July 4th, 2007

Følgende tåler en liten gjentakelse. For at universitetet, og dermed også instituttet, skal få noen uttelling på vitenskapelig publikasjoner, er det viktig at riktig forfatteradresse brukes i artikkelen. Alle som har tilsettingsforhold til Matematisk institutt skal oppgi instituttet som sin adresse.
(more…)

Warwick Tucker kommer til instituttet

Tuesday, July 3rd, 2007
Warwick Tucker
Fra venstre: Fakultetsdirektør Kjell Sælen, BFS-vinner Warwick Tucker, dekanus Hans Petter Sejrup og kontorsjef Astrid Breivik.

Warwick Tucker har vunnet status som en av “Fremtidens forskningsledere”, dvs han har fått tildeling fra Bergen Forskningsstiftelse for prosjektet Computer aided proofs in mathematical analysis. Dette innebærer en bevilgning på 16 MNOK fordelt på fire år hvorav halvparten fra forskningsstiftelsen, resten fra fakultetet og instituttet. Hensikten med ordningen fra BFS’ side er å styrke kvaliteten på professorstanden ved UiB, og vi er svært glad for at Warwick ønsker å komme til oss!
(more…)