Om toaletter mm

Toalettene i 3. etasje (inngangsetasjen) er nå låst for uvedkommende; man trenger nøkkelkort for å komme seg inn på dem. En naturlig følge av dette vil kunne være at våre etasjer får et større tilsig av uønskede gjester enn før. Nygårdsparken ligger der fremdeles. Vær oppmerksom, og lås gjerne kontoret når du forlater det.

Og velkommen til nytt semester!

Leave a Reply