Nettsted for IT-informasjon på instituttet

Morten Brun har påtatt seg å organisere endel spredt informasjon om bruk av IT ved instituttet. Til dette formålet er det opprettet en nettside som vi håper kan være til nytte. Best blir det om dere som brukere kan bidra med stoff eller relevante spørsmål, og ikke minst rette mulige feil på sidene.

mathinfo.uib.no/it er ikke en erstatning for BRITA, men kanskje den kan supplere og fylle enkelte hull i ITAs egen dokumentasjon av anlegget.

Leave a Reply