Archive for November, 2007

Ny instituttlederperiode

Saturday, November 24th, 2007

Universitetsstyret har i møtet 22.11 tilsatt meg som instituttleder for fire nye år. Også for de andre instituttene ble fakultetsstyrets innstilling fulgt. Instituttledere i kommende periode er dermed Peter M. Haugen på GFI, Jan Petter Hansen på IFT, Jarl Giske på BIO, Johan Lillehaug på MBI, Torleiv Kløve på II og Anne Marit Blokhus på KI, i tillegg til Olav Eldholm på IFG som er tilsatt tidligere.

Barnehage — fortsettelse

Tuesday, November 20th, 2007

Styresak 110/2007 handler om planlegging av ny barnehage på Nygårdshøyden. Som nevnt tidligere har Kroepeliens hus og Grans villa vært vurdert som mulige bygg. Nå ligger forslag om barnehage i Grans villa (men ikke Kroepelien) på universitetsstyrets bord 22.11.2007. Se http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2007/11-22/ for hele saklisten.

Rokeringer i Autogården

Tuesday, November 13th, 2007

Fylkesmannen har i brev av 9.11 opprettholdt avslaget fra kommunen på vår søknad om fasadeendring for å kunne sette vinduer inn på rommene 530 og 629 i den hensikt å omgjøre dem til kontorer. Kommunens vurdering lyder bl.a. slik: “Omsøkte fasade er stilren og særpreget. …. ikke tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn og kan derfor ikke tillates.”
(more…)

Ny kollega

Friday, November 2nd, 2007

Hjertelig velkommen til Andreas Leopold Knutsen som tiltrer som førsteamanuensis i dag!