Barnehage — fortsettelse

Styresak 110/2007 handler om planlegging av ny barnehage på Nygårdshøyden. Som nevnt tidligere har Kroepeliens hus og Grans villa vært vurdert som mulige bygg. Nå ligger forslag om barnehage i Grans villa (men ikke Kroepelien) på universitetsstyrets bord 22.11.2007. Se http://www.uib.no/ust/dokumenter/saklister/2007/11-22/ for hele saklisten.

Leave a Reply