Archive for December, 2007

Ved årsskiftet

Monday, December 31st, 2007

Takk til alle ved instituttet for god innsats i året som gikk! Vi kan være godt bekjent av resultatene også i år, og enda bedre blir det forhåpentligvis neste år, for da skal jeg være borte fra instituttet og ikke gå i veien for folk. Inntil videre er Helge Dahle konstituert som vikar i instituttlederstillingen, og Bjørn Ian Dundas som stedfortreder. Mens jeg selv pakker kofferten for Ann Arbor, ønsker jeg instituttet og det nye lederskapet et riktig godt nytt år!

God jul!

Monday, December 24th, 2007

Jeg ønsker alle ved Matematisk institutt en riktig god og velsignet julehøytid.

Franske midler for yngre forskere

Tuesday, December 11th, 2007

Via rektoratet har vi fått (og blitt bedt om å spre til instituttet) en “Call for proposals 2008” fra “The Mathematical Sciences of Paris Foundation”. Det ene punktet er 15 ettårige postdokstillinger, med mulighet for forlengelse ett ekstra år. Det andre punktet er en pris på 10000 Euro samt ett års stilling på professornivå for en yngre eksellent matematiker.