Archive for January, 2009

Publikasjonspoeng og forfatteradresser

Monday, January 12th, 2009

Som a propos til forrige sak: Hva får vi ut av registreringen av vitenskapelige publikasjoner? Svaret er at endel av bevilgningen fra Stortinget er konkurranseutsatt mellom universitetene, og publikasjonspoeng er en av faktorene som teller i fordelingen av disse midlene. Ett publikasjonspoeng bringer ca 40000 kr til UiB. Også internt på UiB og på fakultetet brukes publikasjonspoeng til å konkurrere om en mindre del av totalbudsjettet. For fakultetets del er det ca 2% av budsjettet som fordeles på grunnlag av publikasjonspoeng. Enkelt sagt bringer ett publikasjonspoeng ca 10000 kr til instituttet. I 2007 hadde instituttet 57,5 publikasjonspoeng ifølge Database for høyere utdanning (DBH).
(more…)

Registrering i Frida

Monday, January 12th, 2009

Alle ved Matematisk institutt må lese hele denne meldingen!

English text at the bottom of this message!

Det er igjen tid for alle med tilknytning til instituttet å registrere sine publikasjoner i Frida. Basert på en oppskrift instituttleder Jarl Giske på BIO skrev i fjor, har jeg laget følgende instruksjoner (for å gjøre det lettere, ikke vanskeligere 🙂 :
(more…)

Mastergrader og doktorgrader

Friday, January 9th, 2009

Vi fikk 22 nye mastergrader på instituttet i fjor, mot 17 i 2007. Antall PhD-grader var 5, både i 2008 og 2007. Prognosene for 2009 er at gradsproduksjonen i begge kategoriene vil stige noe.

Resultater fra begynneremnene

Friday, January 9th, 2009

326 studenter besto MAT101 eller MAT111 høsten 2008. Dette tallet er det laveste siden 2004. Det skyldes først og fremst lavere søkertall, og en litt høyere strykprosent. Gjennomføringsprosenten var 64%, som er den høyeste siden 1995 med unntak av 2007, som var et spesielt godt år med 72% gjennomføring. Det var med andre ord relativt få som trakk seg før eksamen også i 2008, faktisk færre enn i 2007.

Selv om årsakene til det lave tallet bestått for en stor del ligger utenfor universitetet, gir det grunn til bekymring for den videre rekrutteringen til matematikk og realfag generelt fra dette kullet. La oss ta godt vare på dem videre!

Godt nytt år!

Thursday, January 1st, 2009

Etter forskningstermin hele 2008 er jeg nå tilbake som instituttleder fra i dag. Jeg har hatt et godt år i Ann Arbor, og har strengt tatt ikke savnet instituttet så voldsomt 🙂 Men nå ser jeg frem til et nytt år, og nytter høvet til å takke Helge Dahle for flott innsats som instituttleder mens jeg var borte.