Mastergrader og doktorgrader

Vi fikk 22 nye mastergrader på instituttet i fjor, mot 17 i 2007. Antall PhD-grader var 5, både i 2008 og 2007. Prognosene for 2009 er at gradsproduksjonen i begge kategoriene vil stige noe.

Leave a Reply