Resultater fra begynneremnene

326 studenter besto MAT101 eller MAT111 høsten 2008. Dette tallet er det laveste siden 2004. Det skyldes først og fremst lavere søkertall, og en litt høyere strykprosent. Gjennomføringsprosenten var 64%, som er den høyeste siden 1995 med unntak av 2007, som var et spesielt godt år med 72% gjennomføring. Det var med andre ord relativt få som trakk seg før eksamen også i 2008, faktisk færre enn i 2007.

Selv om årsakene til det lave tallet bestått for en stor del ligger utenfor universitetet, gir det grunn til bekymring for den videre rekrutteringen til matematikk og realfag generelt fra dette kullet. La oss ta godt vare på dem videre!

Leave a Reply