Archive for February, 2009

Tidligere instituttsider

Friday, February 13th, 2009

Mange har merket at instituttets gamle nettsted ikke lenger er der. Dvs, mesteparten er der fremdeles, men det er vanskelig å finne! Vi har brukt nettstedet til endel informasjon som logisk sett ikke hører hjemme på det nye nettstedet, som er rettet mot eksterne lesere. Slik informasjon bør nå finnes via intranettet isteden.

Men inntil vi alle blir vant til å bruke intranettet til å legge ut og til å finne informasjon, så kan man iallfall bruke denne pekeren til å nå skjemadelen av våre tidligere sider:

http://math.uib.no/adm/skjema/

for bl. a. fraværsskjema og personutleggsskjema.

Andre linker fra den gamle forsiden er også tilgjengelige, klikk her.

Kostbar feiladressering

Monday, February 9th, 2009

(Nyttig tips fra GEOVITEN via BIOINFO)

Den sentrale økonomiavdeling melder at UiB blir stadig pålagt ekstra kostnader for pakkeforsendelser med feil adresse. For inngående pakker som er adressert ti1 enhetens gateadresse, vil pakken måtte hentes på nærmeste “Post-i-butikk”. Dersom pakken skal utleveres til Transportavdelingen, kreves gebyr på kr. 100 og i tillegg forsinkes pakkene med ca 1 uke. For utgående pakker som feiladresseres og kommer i retur, er gebyret kr. 485.

Det er derfor viktig at alle som sender pakker og/eller oppgir sin adresse/evt. returadresse til kontakter utenfor UiB, benytter UiBs postboksadresse: Pb 7800, 5020 Bergen.

Dersom feiladresseringen fortsetter uten vesentlige forbedringer, ser UiB seg nødt til å vurdere om enhetene selv må hente pakkene i ”Post-i-butikk”.