Kostbar feiladressering

(Nyttig tips fra GEOVITEN via BIOINFO)

Den sentrale økonomiavdeling melder at UiB blir stadig pålagt ekstra kostnader for pakkeforsendelser med feil adresse. For inngående pakker som er adressert ti1 enhetens gateadresse, vil pakken måtte hentes på nærmeste “Post-i-butikk”. Dersom pakken skal utleveres til Transportavdelingen, kreves gebyr på kr. 100 og i tillegg forsinkes pakkene med ca 1 uke. For utgående pakker som feiladresseres og kommer i retur, er gebyret kr. 485.

Det er derfor viktig at alle som sender pakker og/eller oppgir sin adresse/evt. returadresse til kontakter utenfor UiB, benytter UiBs postboksadresse: Pb 7800, 5020 Bergen.

Dersom feiladresseringen fortsetter uten vesentlige forbedringer, ser UiB seg nødt til å vurdere om enhetene selv må hente pakkene i ”Post-i-butikk”.

Leave a Reply