Archive for May, 2009

Pekere på instituttets hjemmeside

Friday, May 29th, 2009

Jeg har lagt ut noen pekere på instituttets hjemmeside. Man kan klikke på “For ansatte ved instituttet” under “Ressurser” eller gå direkte denne adressen:

http://www.uib.no/math/ressurser/for-ansatte-ved-instituttet

Si fra om ting som bør komme inn på denne siden.