Archive for August, 2009

Flytting til Realfagbygget

Friday, August 21st, 2009

En delegasjon fra instituttet var på befaring i Realfagbygget (RFB) i går, og kikket bl.a. på de arealer som er tiltenkt oss i første og fjerde etasje, jfr tidligere oppslag. Vi etterlyste mer informasjon om tidsplan for fremdriften i prosjektet, og fikk vite at noen konkret tidsplan faktisk ikke foreligger.  Fakultetsledelsen vet ikke mye mer enn oss om dette.  Men et par forhold kan vi peke på:

Personlig opprykk til professor

Tuesday, August 18th, 2009

Jeg minner om at fristen for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september hvert år.  Søknader med vedlegg og utfylt opplysningsskjema sendes fakultetet.

Reglene for professoropprykk fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se
http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html

Opplysningsskjema for søknad om professoropprykk:
http://www.uib.no/persok/skjema/profopprykk.rtf
.

Pussig artikkel

Monday, August 17th, 2009

Den har iallfall mange interessante eksempler og illustrasjoner!

“Quantum Picturalism” av Bob Coecke

Korrekt postadresse for instituttet

Thursday, August 13th, 2009

<Personnavn>
Universitet i Bergen
Matematisk institutt
Postboks 7803
5020 Bergen

Post som er adressert slik vil komme raskest frem.

Bilder av oss?

Tuesday, August 11th, 2009

Problemene med treg respons på www.uib.no kan være løst, og det er igjen mulig å oppdatere sidene.

Jeg vil oppfordre alle (som ikke har særlige motforestillinger mot det; det er en frivillig sak) om å laste opp et portrettbilde av seg selv på eksternwebbens personside for hver enkelt.  Slike bilder vil vises i personlistene våre også, som man kan se på for eksempel http://www.uib.no/math/kontakt/fast-vitenskapelig-ansatte (scroll ned til “M”, “R” og “S”).  Man kan redigere sin egen side ved å logge inn med vanlig brukernavn og passord på http://www.uib.no/login og gå videre derfra.

Si gjerne fra hvis du ønsker at jeg skal ta et bilde av deg til nettstedet vårt!

Flytting til Realfagbygget

Monday, August 10th, 2009

Ingen ting er helt sikkert ennå, men det kan se ut til at instituttet vil bli flyttet til Realfagbygget i løpet av studieåret 2010-11. Flyttingen av botanikere og zoologer til det nye biobygget ser ut til å gå etter planen. Autogården er planlagt solgt som del av finansieringen av biobygget.

(more…)

Midlertidig dekanusordning

Monday, August 10th, 2009

Som kjent skal det denne gangen tilsettes dekanus ved Matnat, ikke noe dekanvalg denne gangen. Det er tre søkere, to fra fakultetet og en ekstern. Det forventes at Universitetsstyret vil tilsette ny dekanus i september. I perioden fra 1. august og frem til en ny dekanus kan tiltre, vil det eksisterende dekanatet bli prolongert. Nå er det samtidig slik at sittende dekanus Hans Petter Sejrup har forskningstermin fra 1. august. Så prodekanus Geir Anton Johansen er fungerende dekan, og visedekanus for utdanning Rein Aasland er fungerende prodekan.

Blogg, IT-sider, ansattlister og pekere

Monday, August 10th, 2009

Instituttlederbloggen har nå fått ny innpakning og ny adresse:

http://mathinfo-blogg.uib.no

Instituttets nettsider med tips og vink om IT har også fått ny innpakning og ny adresse:

http://mathinfo-it.uib.no

(more…)