Midlertidig dekanusordning

Som kjent skal det denne gangen tilsettes dekanus ved Matnat, ikke noe dekanvalg denne gangen. Det er tre søkere, to fra fakultetet og en ekstern. Det forventes at Universitetsstyret vil tilsette ny dekanus i september. I perioden fra 1. august og frem til en ny dekanus kan tiltre, vil det eksisterende dekanatet bli prolongert. Nå er det samtidig slik at sittende dekanus Hans Petter Sejrup har forskningstermin fra 1. august. Så prodekanus Geir Anton Johansen er fungerende dekan, og visedekanus for utdanning Rein Aasland er fungerende prodekan.

Leave a Reply