Personlig opprykk til professor

Jeg minner om at fristen for å søke om opprykk til professor etter kompetanse er 15. september hvert år.  Søknader med vedlegg og utfylt opplysningsskjema sendes fakultetet.

Reglene for professoropprykk fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se
http://lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060209-0129.html

Opplysningsskjema for søknad om professoropprykk:
http://www.uib.no/persok/skjema/profopprykk.rtf
.

Leave a Reply