Flytting til Realfagbygget

En delegasjon fra instituttet var på befaring i Realfagbygget (RFB) i går, og kikket bl.a. på de arealer som er tiltenkt oss i første og fjerde etasje, jfr tidligere oppslag. Vi etterlyste mer informasjon om tidsplan for fremdriften i prosjektet, og fikk vite at noen konkret tidsplan faktisk ikke foreligger.  Fakultetsledelsen vet ikke mye mer enn oss om dette.  Men et par forhold kan vi peke på:

  • Hovedprioriteringen ved UiB fremover blir å få bygningsmassen til Bergen Museum i god stand innen nasjonaljubileet i 2014. Blant annet skal det innredes festsal i museet, som universitetet skal bruke som sin storstue ved festlige anledninger.  Dels som følge av disse planene, dels av andre grunner, skal endel av samlingene ved museet flyttes til magasin i RFB.  Også endel zoologer som arbeider ved museet skal ha kontorplass i RFB.  Alt som er av ressurser skal settes inn på muséprosjektet, og dette kan implisere at andre arbeider i RFB blir forsinket.
  • Planen for Autogården (også kjent som Godskes hus) er at det skal være kontorer for Christian Michelsen Research (CMR) når det nye teknologibygget står ferdig.  Dette er et bygg som skal ligge omtrent der auditoriefløyen ligger nå, og skal tjene både CMR og Institutt for fysikk og teknologi (IFT).  Nå tyder alt på at dette bygget ikke kan bli ferdig før tidligst om tre år.  Finansieringen er ikke på plass, og det vil være et omfattende planarbeid som skal til før eventuell byggestart.

Begge disse punktene peker i retning av at flyttingen av MI kan bli senere enn studiåret 2010/11, slik jeg trodde for en uke siden.  Det er sannsynlig at Universitetsstyret vil behandle en sak om disse tingene i høst, kanskje allerede i septembermøtet (24.9).  Det er da å håpe at vi får et vedtak med en viss fremdriftsplan.  I mellomtiden får vi bare være der vi er og kose oss med det, og drive vår faglige virksomhet uten for store bekymringer om fremtiden.

Leave a Reply