Archive for September, 2009

Dag Rune Olsen ny dekanus ved matnat

Thursday, September 24th, 2009

Fakultetsdirektøren har orientert oss om at:

På sitt møte i dag (24.09.09 Sak 90 a) har universitetsstyret i henhold til innstilling fra innstillingsutvalget gjort vedtak om at Dag Rune Olsen tilsettes som dekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet i en åremålsperiode på 4 år.  Det ligger også i vedtaket at tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Salg av Autogården i Universitetsstyret

Wednesday, September 23rd, 2009

Jeg har sendt følgende epost til rektor og universitetsdirektør i dag:


Jeg viser til Universitetsstyrets sak 83/09, som legges fram i styremøtet 24.09.09.

Sakens overskrift starter med “Salg av eiendom”, og den viktigste av de eiendommene som omtales i den forbindelse er Johs Bruns gate 12, også omtalt i saken som “Autogården”.
(more…)

Jakt

Wednesday, September 16th, 2009

Helge Dahle opplyser at pippip-jakten starter nå.

Pliktarbeid for universitetsstipendiater

Wednesday, September 9th, 2009

Jeg har nylig sendt epost med følgende innhold til alle universitetsstipendiater ved instituttet:

Kjære universitetsstipendiater ved Matematisk institutt!

(more…)