Dag Rune Olsen ny dekanus ved matnat

Fakultetsdirektøren har orientert oss om at:

På sitt møte i dag (24.09.09 Sak 90 a) har universitetsstyret i henhold til innstilling fra innstillingsutvalget gjort vedtak om at Dag Rune Olsen tilsettes som dekan ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet i en åremålsperiode på 4 år.  Det ligger også i vedtaket at tiltredelse skjer etter nærmere avtale.

Leave a Reply