Archive for November, 2009

Oppsigelse

Wednesday, November 4th, 2009

Jeg har for to dager siden sendt fakultetet et brev med oppsigelse fra min åremålsstilling som instituttleder ved Matematisk institutt.  Oppsigelsen er av rent personlige (herunder medisinske) grunner, med virkning fra 3. februar neste år, 1 1/2 år før perioden i alle tilfelle utløper. Jeg har vært valgt instituttstyrer/tilsatt instituttleder siden 1.1.1999, og føler at tiden er inne for å gjøre noe annet de siste årene før pensjonisttilværelsen.

Jeg har tilbudt meg å sitte noen uker ekstra dersom det kommer til å knipe med å få på plass en ny instituttleder i tide.  Deretter ser jeg frem til en tilværelse som menig professor i ren matematikk, i forskningsgruppen for algebra og algebraisk geometri.

Instituttlederstillingen vil etter alt å dømme bli utlyst (åpent) så snart fakultetet (i samråd med instituttet) finner en passende utlysningstekst.  Jeg håper og regner med at det vil finnes gode søkere, gjerne utenfra, men (etter mitt syn) aller helst blant instituttets (professorkompetente; det vil være et krav) lærere!  Så jeg oppfordrer spesielt denne gruppen til meget seriøst å vurdere å melde seg til instituttledertjeneste ved å søke på stillingen når den blir utlyst. Matematisk institutt er et utsøkt hyggelig institutt å lede, takket være meget vennlige, dyktige og arbeidsvillige tilsatte.  Jeg vil derfor anbefale stillingen på det aller varmeste!  Den samme oppfordring går også til eksterne potensielle søkere som kunne tenke seg å komme til Bergen.