Årsverksstatistikk

Antall årsverk totalt ved instituttet ifølge “Database for statistikk om høgre utdanning” (DBH).

 • 1996: 40,4
 • 1997: 43,4
 • 1998: 46,5
 • 1999: 45,2
 • 2000: 50,0
 • 2001: 50,9
 • 2002: 49,9
 • 2003: 49,4
 • 2004: 50,0
 • 2005: 65,3
 • 2006: 71,8
 • 2007: 71,1
 • 2008: 75,5

Antall årsverk i faste vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis, professor og instituttleder):

 • 1996: 25,0
 • 1997: 26,0
 • 1998: 26,0
 • 1999: 24,0
 • 2000: 24,6
 • 2001: 24,6
 • 2002: 24,4
 • 2003: 21,6
 • 2004: 20,8
 • 2005: 30,2
 • 2006: 31,6
 • 2007: 31,7
 • 2008: 31,7

Leave a Reply