Archive for the ‘Aktuelt’ Category

Korrekt postadresse for instituttet

Thursday, August 13th, 2009

<Personnavn>
Universitet i Bergen
Matematisk institutt
Postboks 7803
5020 Bergen

Post som er adressert slik vil komme raskest frem.

Bilder av oss?

Tuesday, August 11th, 2009

Problemene med treg respons på www.uib.no kan være løst, og det er igjen mulig å oppdatere sidene.

Jeg vil oppfordre alle (som ikke har særlige motforestillinger mot det; det er en frivillig sak) om å laste opp et portrettbilde av seg selv på eksternwebbens personside for hver enkelt.  Slike bilder vil vises i personlistene våre også, som man kan se på for eksempel http://www.uib.no/math/kontakt/fast-vitenskapelig-ansatte (scroll ned til “M”, “R” og “S”).  Man kan redigere sin egen side ved å logge inn med vanlig brukernavn og passord på http://www.uib.no/login og gå videre derfra.

Si gjerne fra hvis du ønsker at jeg skal ta et bilde av deg til nettstedet vårt!

Flytting til Realfagbygget

Monday, August 10th, 2009

Ingen ting er helt sikkert ennå, men det kan se ut til at instituttet vil bli flyttet til Realfagbygget i løpet av studieåret 2010-11. Flyttingen av botanikere og zoologer til det nye biobygget ser ut til å gå etter planen. Autogården er planlagt solgt som del av finansieringen av biobygget.

(more…)

Midlertidig dekanusordning

Monday, August 10th, 2009

Som kjent skal det denne gangen tilsettes dekanus ved Matnat, ikke noe dekanvalg denne gangen. Det er tre søkere, to fra fakultetet og en ekstern. Det forventes at Universitetsstyret vil tilsette ny dekanus i september. I perioden fra 1. august og frem til en ny dekanus kan tiltre, vil det eksisterende dekanatet bli prolongert. Nå er det samtidig slik at sittende dekanus Hans Petter Sejrup har forskningstermin fra 1. august. Så prodekanus Geir Anton Johansen er fungerende dekan, og visedekanus for utdanning Rein Aasland er fungerende prodekan.

Blogg, IT-sider, ansattlister og pekere

Monday, August 10th, 2009

Instituttlederbloggen har nå fått ny innpakning og ny adresse:

http://mathinfo-blogg.uib.no

Instituttets nettsider med tips og vink om IT har også fått ny innpakning og ny adresse:

http://mathinfo-it.uib.no

(more…)

Endring i blogger

Tuesday, July 14th, 2009

På grunn av økte krav til sikkerhet kan jeg ikke lenger selv velge blogg-programvare, så jeg har nå gått over til en bloggløsning som er driftet av IT-avdelingen. Motoren er nå WordPress. De gamle innleggene er importert, men foreløpig uten bildene.  Til og med de fleste innleggene fra “gammelbloggen” 2003-2007 lot seg importere, med visse begrensninger.  Først og fremst at linkene i de gamle artiklene ikke lenger er klikkbare, men det får stå sin prøve.

Den nye adressen for instituttlederbloggen er mathinfo-blogg.uib.no.

Instituttets IT-sider, som hittil har ligget på mathinfo.uib.no/it, blir også flyttet til WordPress. Den funksjonalitet vi tidligere hadde ved å bruke multiple blogger, blir nå erstattet av “tags” isteden. Jeg håper det nye nettstedet mathinfo-it.uib.no vil bli like lett å bruke som det gamle.

Henning Lohne vant NM i sjakk

Tuesday, July 14th, 2009

Riktignok i klasse 5, men gratulerer så mye! Andre fine resultat: Erik Eikeland nr 2 i klasse 1, Sigve Dyrhovden nr 35 i klasse 2, og Sigvat Stensholt nr 6 i klasse 3.

CIPR deles opp

Wednesday, July 1st, 2009

I dag 1. juli er det startdato for et tverrfaglig senter for reservoarforskning ved fakultetet: Centre for Integrated Petroleum Research UiB, forkortet CIPR-UiB. Dette sentret er lagt til Matematisk institutt og ledes av Magne Espedal. Den resterende del av CIPR vil bli kalt CIPR-Unifob og ledes av Arne Skauge.

(more…)

Alf Øien pensjonist

Wednesday, July 1st, 2009

Vår kjære kollega professor Alf H. Øien går i dag over i pensjonistenes rekker. Takk for stor innsats gjennom en lang karriere. Håper vi får se deg mye også i årene som kommer!

Pekere på instituttets hjemmeside

Friday, May 29th, 2009

Jeg har lagt ut noen pekere på instituttets hjemmeside. Man kan klikke på “For ansatte ved instituttet” under “Ressurser” eller gå direkte denne adressen:

http://www.uib.no/math/ressurser/for-ansatte-ved-instituttet

Si fra om ting som bør komme inn på denne siden.