Archive for the ‘Ettertanke’ Category

Pussig artikkel

Monday, August 17th, 2009

Den har iallfall mange interessante eksempler og illustrasjoner!

“Quantum Picturalism” av Bob Coecke

Stillingsterminologi

Monday, August 20th, 2007

I fjor ble det forbudt å bruke betegnelsen “førsteamanuensis II”, det skulle isteden hete “førsteamanuensis i 20% stilling”, (mens det fremdeles het “professor II”). Vi har nå nettopp fått melding om at betegnelsen “førsteamanuensis II” igjen er kurant å bruke. Derimot er betegnelsen “professorat” reservert for stillinger der professoren er embedsmann. Andre professorer har ikke et professorat, bare en professorstilling. Akk ja.

Gutter, jenter og matematikk – og konkurranse!

Monday, July 16th, 2007

Fra en veiledning til standpunktkaraktersetting fra 1936 sakses:
(more…)

(M)aforismer

Monday, July 16th, 2007

Jeg kom tilfeldig over denne kostelige nettsiden: http://www.math.ku.dk/~olsson/links/maforismer.html. Ett eksempel bare:

Folkeskolen skal skabe hele mennesker, ikke halve eller trekvarte, derfor er brøkregningen afskaffet i den danske folkeskole. (Hans Kaas Benner i Jyllandsposten 11.10.99)

Topologi

Wednesday, June 20th, 2007

Som kjent starter algebraisk topologi med sykler og kosykler…

Topologer
Topologigruppen, ved to av dem