Pekere på instituttets hjemmeside

May 29th, 2009

Jeg har lagt ut noen pekere på instituttets hjemmeside. Man kan klikke på “For ansatte ved instituttet” under “Ressurser” eller gå direkte denne adressen:

http://www.uib.no/math/ressurser/for-ansatte-ved-instituttet

Si fra om ting som bør komme inn på denne siden.

Tidligere instituttsider

February 13th, 2009

Mange har merket at instituttets gamle nettsted ikke lenger er der. Dvs, mesteparten er der fremdeles, men det er vanskelig å finne! Vi har brukt nettstedet til endel informasjon som logisk sett ikke hører hjemme på det nye nettstedet, som er rettet mot eksterne lesere. Slik informasjon bør nå finnes via intranettet isteden.

Men inntil vi alle blir vant til å bruke intranettet til å legge ut og til å finne informasjon, så kan man iallfall bruke denne pekeren til å nå skjemadelen av våre tidligere sider:

http://math.uib.no/adm/skjema/

for bl. a. fraværsskjema og personutleggsskjema.

Andre linker fra den gamle forsiden er også tilgjengelige, klikk her.

Kostbar feiladressering

February 9th, 2009

(Nyttig tips fra GEOVITEN via BIOINFO)

Den sentrale økonomiavdeling melder at UiB blir stadig pålagt ekstra kostnader for pakkeforsendelser med feil adresse. For inngående pakker som er adressert ti1 enhetens gateadresse, vil pakken måtte hentes på nærmeste “Post-i-butikk”. Dersom pakken skal utleveres til Transportavdelingen, kreves gebyr på kr. 100 og i tillegg forsinkes pakkene med ca 1 uke. For utgående pakker som feiladresseres og kommer i retur, er gebyret kr. 485.

Det er derfor viktig at alle som sender pakker og/eller oppgir sin adresse/evt. returadresse til kontakter utenfor UiB, benytter UiBs postboksadresse: Pb 7800, 5020 Bergen.

Dersom feiladresseringen fortsetter uten vesentlige forbedringer, ser UiB seg nødt til å vurdere om enhetene selv må hente pakkene i ”Post-i-butikk”.

Publikasjonspoeng og forfatteradresser

January 12th, 2009

Som a propos til forrige sak: Hva får vi ut av registreringen av vitenskapelige publikasjoner? Svaret er at endel av bevilgningen fra Stortinget er konkurranseutsatt mellom universitetene, og publikasjonspoeng er en av faktorene som teller i fordelingen av disse midlene. Ett publikasjonspoeng bringer ca 40000 kr til UiB. Også internt på UiB og på fakultetet brukes publikasjonspoeng til å konkurrere om en mindre del av totalbudsjettet. For fakultetets del er det ca 2% av budsjettet som fordeles på grunnlag av publikasjonspoeng. Enkelt sagt bringer ett publikasjonspoeng ca 10000 kr til instituttet. I 2007 hadde instituttet 57,5 publikasjonspoeng ifølge Database for høyere utdanning (DBH).
Read the rest of this entry »

Registrering i Frida

January 12th, 2009

Alle ved Matematisk institutt må lese hele denne meldingen!

English text at the bottom of this message!

Det er igjen tid for alle med tilknytning til instituttet å registrere sine publikasjoner i Frida. Basert på en oppskrift instituttleder Jarl Giske på BIO skrev i fjor, har jeg laget følgende instruksjoner (for å gjøre det lettere, ikke vanskeligere 🙂 :
Read the rest of this entry »

Mastergrader og doktorgrader

January 9th, 2009

Vi fikk 22 nye mastergrader på instituttet i fjor, mot 17 i 2007. Antall PhD-grader var 5, både i 2008 og 2007. Prognosene for 2009 er at gradsproduksjonen i begge kategoriene vil stige noe.

Resultater fra begynneremnene

January 9th, 2009

326 studenter besto MAT101 eller MAT111 høsten 2008. Dette tallet er det laveste siden 2004. Det skyldes først og fremst lavere søkertall, og en litt høyere strykprosent. Gjennomføringsprosenten var 64%, som er den høyeste siden 1995 med unntak av 2007, som var et spesielt godt år med 72% gjennomføring. Det var med andre ord relativt få som trakk seg før eksamen også i 2008, faktisk færre enn i 2007.

Selv om årsakene til det lave tallet bestått for en stor del ligger utenfor universitetet, gir det grunn til bekymring for den videre rekrutteringen til matematikk og realfag generelt fra dette kullet. La oss ta godt vare på dem videre!

Godt nytt år!

January 1st, 2009

Etter forskningstermin hele 2008 er jeg nå tilbake som instituttleder fra i dag. Jeg har hatt et godt år i Ann Arbor, og har strengt tatt ikke savnet instituttet så voldsomt 🙂 Men nå ser jeg frem til et nytt år, og nytter høvet til å takke Helge Dahle for flott innsats som instituttleder mens jeg var borte.

Ved årsskiftet

December 31st, 2007

Takk til alle ved instituttet for god innsats i året som gikk! Vi kan være godt bekjent av resultatene også i år, og enda bedre blir det forhåpentligvis neste år, for da skal jeg være borte fra instituttet og ikke gå i veien for folk. Inntil videre er Helge Dahle konstituert som vikar i instituttlederstillingen, og Bjørn Ian Dundas som stedfortreder. Mens jeg selv pakker kofferten for Ann Arbor, ønsker jeg instituttet og det nye lederskapet et riktig godt nytt år!

God jul!

December 24th, 2007

Jeg ønsker alle ved Matematisk institutt en riktig god og velsignet julehøytid.